Eduard Tomáš – Asparšajóga

hqdefault

Krásný, Láskyplný den přeji Všem… 🙂

 

Ptáte se mne často, jak pokročit na Vaší duchovní cestě, k propojení s duchovní sférou..

 

Dovoluji si citovat pana Eduarda Tomáše, se kterým se plně ztotožňuji. 

Audio nahrávka – Eduard Tomáš – Asparšajóga

 

Proč je tak málo lidí, kteří trvalé štěstí nezažívají?

Protože jej hledají tam, kde trvalého štěstí není.

Hledají ho všude, než kde doopravdy je.

Pochopitelně se člověk zklame. Stále hledá dál a dál. A není šťastný.

Potom nesmí člověk úplně rezignovat, ale zůstat toužící po blahu, duševní pohodě.

 

HLEDÁŠ-LI ŠTĚSTÍ, POZNEJ NEJPRV SÁM SEBE.

 

Na své duchovní cestě máte na vybranou:

– Udusat pochybnosti nedůvěrou nebo lhostejností.

– Ale stejně tak dobře ji můžete rozžhavit plameny víry, touhy po Pravdě. Dokonce s použitím přísného logického úsudku a rozumu.

 

Na duchovním hledání Pravdy nechybí logika, používání intuice, inspirace, která je dokonce víc než intelektuální proces.

 

Nalezení Pravdy, Štěstí – není přechodné. Je trvalé a nezaniká ani smrtí.

Je nejvyšší neextatickou blažeností.

Tato Pravda není nedosažitelně vzdálená ani není vyhraněna někomu, jako výjimečným lidem.

Je přítomna ve veškerém vnímání a chápání každého člověka.

Proto ji musí hledat každý sám v sobě.

Vnímáním, hledáním poznáme, že naše “já” není jen naším tělem, fyzickým či nefyzickým.

Ale že toto tělo je jen naší fází, možností, obalem.

A teď, prosím, pozor!

Mezi pravdou Já, kterou hledáme a mezi naším fyzickým tělem existuje prostředník, jakýsi fiktivní přelud “já”, kterému říkáme EGO.

Co je to za přelud? Obalené myšlenky nevědomostí. 

Celý život si spousta lidí myslí, že je jenom tělem. Mají se za tělo. A za celý život na to nepřijdou, že v pozadí jejich ega může sídlit VĚČNOST.

O skutečném JÁSTVÍ nemají ani ponětí, neznají ho. To je třeba si uvědomit.

Ego je tedy klamné, sobecké já. Pokud se zbavíme svého egoistického obalu, v tom okamžiku se poznáme, v našem pravém božském já.

Pokud vládne ego, nemusí Pravdu poznat. V tom je to zakletí.

Stojí to za hledání? Určitě ano.

Když se myšlenky zastaví, nebo alespoň trošku zpomalí, začíná ego mizet, až úplně zmizí:-)

Ego je pouhá vibrace myšlenek. Nic víc.

 

Na cestě poznání, duchovní cestě je důležité zvnitřnění, meditace, rozjímání, kontemplace (modlitby), ale zároveň poznávání sám sebe, tj. introspekce (sebezkoumání, pohled do nitra. sebepozorování – co se v nás odehrává v příjemných i nepříjemných situacích, naše reakce. Uvědomit si je, pracovat na sobě). 

Důležité je cvičení v LÁSCE a ODEVZDANOSTI k PRAVDĚ, abychom usnadnili kontakt s pravou skutečností.

 

Musíš tedy změnit svůj život, své myšlení, chování:-) Člověk totiž nemůže poznat duchovní svět, nesnaží-li se být alespoň o trochu jiný, než dříve.

 

Uvažovat, přemýšlet nad svým konáním, myšlenkami, postupně se jich zbavovat, jako jsou např. velké žádosti, lakomství, odsuzování druhých, chamtivost, zášť, zloba, lpění na majetku, lpění na výsledku, strach, pýcha, hněv, lenost, domýšlivost, pochybnost, zištnost, násilí, přílišné sebevědomí, závislost, nadřazenost, sobectví, žárlivost, nenávist atd. anebo na druhé straně láska, dobrosrdečnost, upřímnost k okolí i sám k sobě:-), pokora z čistého srdce, úcta, trpělivost, pomoc druhým. Zkrátka UVĚDOMĚNÍ SE A BÝT V SRDCI.

 

V této době je opravdu blaze každému, kdo se postaví na stranu dobrých sil, kladných sil a začne sám na sobě duchovně pracovat.

 

K duchovní cestě – nejprve je nezbytné, aby hledající své ego produchovnil, zjemnil tak, aby nebylo tak silně egoistické, zištné, násilnické atd atd. 

Musí z ega udělat něco jemnějšího a teprve potom může zrealizovat Pravdu. Pochopit. 

Postupně svým uvědomováním, prací na sobě, získává LÁSKYPLNÝ POSTOJ🙂 . 

Další cestou je už jen ŽÁK a CÍL. 

Vše chce čas. (z mé vlastní zkušenosti “netlačit” na horoucí poznání duchovních prožitků s nešťastným výrazem: “Proč se schopnosti otevírají jiným a zrovna mně ne?”, tedy odstranit žádosti,

odstranit lpění na výsledku, odstranit ego, pokud přijde náhlý duchovní prožitek – okamžitě bychom jej opět ztráceli. Nejkratší cestou je Pouze pracovat na sobě samém, na svých morálních hodnotách, především na POKOŘE, zároveň tím LÁSCE,  pracovat na svých vědomých či nevědomých myšlenkách (i pouhá špatná myšlenka na někoho, o někom je velmi špatným krokem a vrací se nám jako bumerang. Neustále si připomínat, uvědomovat sílu myšlenky!! .. Síla myšlenky je silná tedy v negativním, ale i pozitivním směru. Naštěstí:-). Dále, být pouze v tichosti, trpělivosti, ve svém srdci, Být pouze odevzdán. V TICHOSTI PŘICHÁZÍ NEJVĚTŠÍ SVĚTLO 🙂).

 

Vše má svůj čas, ale každá vědomá píle přináší své Poznání.

Hlavním cílem je zjemňování a zlepšování ega, až úplně vymizí.

 

Materialisticky založený založený začátečník na duchovní cestě a taky náboženský fanatik nikdy neuzná a těžko pochopí, nedovede se totiž SMÍŘIT s ideí, že všechno je ABSOLUTNO, (má pozn: nebo vůbec ani připustit myšlenku, že jsou možné věci mezi nebem a zemí, i když věřím, že “ne/náhody, typu “něco mi říkalo, že to nemám dělat”, “náhlé” upozornění nad nebezpečím, “Tušil jsem, že zavoláš”, “toho člověka odněkud znám, i když jsem ho nikdy nepotkal” – intuice, znovuvybavení – energetické spojení z minulých životů, se děje nám všem a to bezesporu:-) M.) 

 
 

Provádějme každičký den (i několikrát denně) vznešenou modlitbu:

SUBHAM ASTU SARVADŽAGATAM – ŠŤASTNY AŤ JSOU VŠECHNY BYTOSTI. ÓM.

Vyšleme ji vědomě, s láskou do vesmíru pro celý svět, do všech světových stran. Nahoru i dolů.

Tato modlitba má totiž úžasné kouzlo.

Když ji vyšlete, s opravdovým procítěním, zapůsobí skutečně na všechny bytosti světa a vrací se k tomu, kdo ji vyslal (má pozn: ale pozor, neprovádějme ji svým egem:-), zaujměme neegoistický postoj!, bez žádosti, očekávání výsledku. Jednejme pouze z čistého srdce:-) M.)

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s