Filosofie

communaute-de-philosophie
Filosofie se skládá se dvou řeckých slov FILEIN = MILOVAT A SOFIE = MOUDROST.
Je to kladení si otázek jak žít, jak obstát v životě:-) 

Filosofie je kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka, ale i toho, co je přesahuje. je oblastí metafyziky, kvantové fyziky.

Filosofie hledá poznání smyslu života. K poznání smyslu života tady na Zemi je zapotřebí dobré sebereflexe, racionální argumentace, diskuse.

 

Dovoluji si připsat několik filosofickopsychologických otázek, které mne provázely a provázejí životem: 

CO JE TO BYTÍ?
CO JE TO BŮH? JAK SI HO PŘEDSTAVUJI?
JE SVĚT VĚČNÝ?
RODÍME SE JEN JEDNOU?
PROČ JSEM TADY?
CO JE MÝM ÚKOLEM?
PROČ SE MI DĚJE PRÁVĚ TOTO? CO SE MÁM NAUČIT, POCHOPIT?
PROČ POTKÁVÁM PRÁVĚ TYTO LIDI? CO SE MÁM OD NICH UČIT?
POCHOPENÍ ZÁKONU PŘÍČINY/NÁSLEDKU; AKCE/REAKCE?
CO OVLÁDÁ MOU MYSL?
CO JE TO VĚDOMÍ, PODVĚDOMÍ?
CO JE TO INTUICE? ODKUD JE, JAK JI POZNÁM, NEZAMĚNÍM, PRÁCE S NÍ?
CO NENÍ VĚDOU PODLOŽENÉ, NENÍ PŘÍRODNĚ ZÁKONNÉ? PROKAZATELNÉ??
MORÁLNÍ HODNOTY? K ČEMU JE POTŘEBUJI? 
MÁ TOUHA – JAKÉ JSOU MÉ POTŘEBY? K ČEMU MI SLOUŽÍ?
VŠE JE STÁLÉ ČI POMÍJIVÉ?
CO JE DNES, BUDE I ZÍTRA? 
TELEPATICKÉ SPOJENÍ?
ENERGIE – JAK JE VNÍMÁM?
NA JAKÝ ZDROJ SE NAPOJUJI? JAK SE PŘI NAPOJENÍ CÍTÍM? CO VNÍMÁM? 
LÁSKA?
STRACH?
NENÁVIST?
REAKCE MÉHO TĚLA NA SITUACI? VNÍMÁM JEJ, POZORUJI?
VÍRA V SÁM SEBE?
VNĚJŠÍ KRÁSA, VNITŘNÍ KRÁSA? JAKÝ JE V TOM ROZDÍL?
EMPATIE?
VĚŘÍM V SEBE NEBO V DRUHÉ? VĚŘÍM V SEBE NEBO V TO, CO MI OSTATNÍ ŘÍKAJÍ?
EXISTUJE NÁHODA? CO JE TO NÁHODA?
VZTAH DUŠE A TĚLA?
PSYCHOSOMATICKÉ PŘÍČINY A JEJICH VLIVY NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA?
CO JE PO SMRTI?
PŘÍRODNÍ ZMĚNY/ZÁKONY?
CO JE TO KVANTOVÁ FYZIKA?
Z JAKÉHO DŮVODU SE MI “TO” ZASE DĚJE?
PROČ POTKÁVÁM STÁLE STEJNÉ TYPY LIDÍ?
CO JE TO VESMÍRNÝ TRENAŽÉR?
CO JE TO DUALITA?
JAK VNÍMÁM SVÉ PRENATÁLNÍ OBDOBÍ?
JAK VNÍMÁM SVÉ DĚTSTVÍ?
JAK VNÍMÁM SVÉ VZTAHY?
JAK VNÍMÁM SVÉ REAKCE, EMOCE? CO S NIMI? 
ŽENY – Z JAKÉHO DŮVODU VYPLOUVAJÍ V PŘEDMENSTRUAČNÍM OBDOBÍ “PRÁVĚ TYTO EMOCE”?
MUŽI – MÁM TAKÉ EMOCIONÁLNÍ VÝKYVY? Z JAKÉHO DŮVODU?
CO JE TO SEBEREFLEXE, SEBEANALÝZA?
UČÍM SE PŘIJETÍ TAK, JAK TO JE? 
VYJADŘUJI SE TAK, JAK TO CÍTÍM NEBO (SE)POTLAČUJI?
UČÍM SE PŘIJETÍ TAK, JAK TO JE? 
CO JE TO SEBEPŘIJETÍ?
CO JE TO SEBEVĚDOMÍ?
ODPUŠTĚNÍ – JAKÝ MÁ SMYSL?
PRÁCE NA SOBĚ? PROČ?
CO JE TO KARMA?
CO JE TO OSUD? 
CO A JAK MOHU ZMĚNIT?
CO A JAK JSEM MOHL ZAPŘÍČINIT?
BOLEST A UTRPENÍ NÁS PROVÁZÍ? PROČ?
CO JE TO JEDNOTA?
JAK SPLYNU SE STROMEM, S HOROU?
NÁVŠTĚVA ZESNULÝCH, ASTRÁLNÍCH BYTOSTÍ
TEMNÉ SÍLY – PRÁCE S NIMI, CO S NIMI?
PRÁCE S HYPOFÝZOU, EPIFÝZOU? CO TO JE A K ČEMU TO JE?
CO JE TO BLAŽENOST? KDO A PROČ JI POCIŤUJE?
ODSUZUJI DRUHÉ? NENOSIL JSEM JEJICH KABÁT..?
PRÁCE SÁM NA SOBĚ? CO TO JE, CO TO OBNÁŠÍ? PROČ?
JAK ŽIJI SVŮJ ŽIVOT, JAK HO PROŽÍVÁM, CO MNE NAPLŇUJE?
JAK VNÍMÁM MILOVÁNÍ? PUDOVĚ NEBO JAKO NĚJAKÉ VYŠŠÍ SPOJENÍ? TANTRA
PROČ BYCH MĚL DĚKOVAT ZA TO, CO SE MI NELÍBÍ?
CO JE TO LUCIDNÍ SNĚNÍ?
CO JE TO ASTRÁLNÍ CESTOVÁNÍ?
CO JE TO JASNOSLYŠENÍ, JASNOVIDĚNÍ, JASNOVĚDĚNÍ, JASNOCÍTĚNÍ? ODKUD PŘICHÁZÍ, JAK SE HO NAUČÍM?
CO MĚ NAPLŇUJE, CO MI ČINÍ RADOST? JE MÁ RADOST KRÁTKODOBÁ ČI DLOUHODOBÁ?
CO JE TO TRANSFORMAČNÍ OBDOBÍ?
ČEHO CHCI V ŽIVOTĚ DOSÁHNOUT? 
ZAOBÍRÁM SE PŘÍLIŠ MINULOSTÍ, BUDOUCNOSTÍ? PROČ?
ZODPOVĚDNOST SÁM ZA SEBE? PROČ?
ŽIJI SVŮJ ŽIVOT NEBO ŽIVOT NĚKOHO JINÉHO?
SÍLA MÉ MYŠLENKY? JAK TO CHÁPU?
ROZHODUJI SE ROZUMEM NEBO SRDCEM? PROČ? 

BÁDEJME, LIDÉ…… 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s