Kiesha Crowther

zkzab9yuktzeo0coxfoiag

Kiesha Crowther -Little grandmother

Přednáška Zurich, listopad 2010

„MUSÍME ZAČÍT ŽÍT ZE SRDCE

Je pro mě velká čest, že tu mohu být s vámi, ve Švýcarsku a vidět všechny vaše krásné tváře, tolik lidí různých barev pocházejících z různých míst, tolik profilů. Když se dívám kolem, vidím svou rodinu, Kmen mnoha barev. A jsem opravdu ráda, že jsem tu dnes s vámi.

Před několika měsíci jsem byla na jiném works, v Arizoně v USA, a když jsem večer venku prováděla své modlitby, jako to dělám každý den, bylo mi ukázáno něco velmi zvláštního. Bylo mi ukázáno velmi krásné místo, zvonily tam zvony. A byla tam krásná budova, kostel, a kolem dokola světla. A bylo mi řečeno, abych jela do Švýcarska. Že lidé tam potřebují slyšet poselství. Řekla jsem, dobře, pojedu. A o týden později jsem dostala pozvání a řekla jsem, že přijedu. Protože jsem už věděla, že mám jet do Švýcarska.

A dnes, když jsem večer venku prováděla své modlitby, začaly zvonit zvony a viděla jsem tu budovu se světly kolem a uvědomila jsem si, že jsem tu už podruhé. Takže vím, že jsem přesně tam, kde mám být.

Jmenuji se Kiesha Crowther a pocházím z maličkého města v Coloradu. A už když jsem byla dítě, uměla jsem vidět energii na všem, co je živé. Mnoho barev, vibrace na všem, co je živé. Jsem schopna mluvit se zvířaty, a slyšet, co chtějí říci. Od velmi útlého věku.  Mnoho lidí si myslí, že by to bylo velmi senzační, ale jako malé dítě jsem věděla, že jsem jiná. A to učinilo můj život velmi těžkým, že jsem nebyla jako ostatní. Učila jsem se lekce z druhé strany. Byly tu hlasy, které mě učily velmi specifické věci, které jsem se měla naučit, abych jednoho dne byla schopná ty věci učit.

Po dlouhou dobu jsem si myslela, že jsem jenom blázen, byla jsem jiná a nechápala jsem proč slyším nějaké hlasy, které mě učí. Nevěděla jsem, proč vidím energie, proč umím slyšet zvířata. Po dlouhou dobu jsem si myslela, že na tomto světě nemám co dělat. Ale když mi bylo 30, dostala jsem telefonát od domorodých kmenů v Severní Americe a starořešinové mi řekli, že vědí, že jsem byla vyučována z druhé strany od ranného dětství, a řekli mi, že pro mě přišel čas, abych se stala Litlle Grandmother, šamankou a učitelkou moudrosti. Řekli mi, že existují další lidé jako jsem já, že je dalších 11 lidí, strážců moudrosti, kteří tak jako já dostávali stejné vzkazy, protože máme na planetě Zemi hrát velmi významnou roli.

Nebyla jsem vychovávána k mluvení na veřejnosti a tak je to pro mě velmi těžké, pořád se učím. Ale slíbila jsem, že budu co nejlepší strážkyní moudrosti. Že budu nejlepší šamankou, co dokážu. A tak i když mám obavy, jsem tu, abych vás učila ty lekce, které učili mě, lekce z druhé strany. Od Matky Země a od mých domorodých starších, od kontinentální rady domorodých kmenů.

Před dlouhou dobou se na planetě Zemi stalo něco neuvěřitelného – přesunuly se póly. Lidé, kteří tenkrát žili, byli Atlanťané, Lumeřané a Sumerové, byli to naprosto skuteční lidé. Ne legendární, jak slyšíte v příbězích. Byli naprosto skuteční, byli to naši předkové. A když se přesunuly póly, nastala doba ledová. A oni přežívali tu dobu ledovou. A když led začal tát, voda začala zaplavovat jejich země. A když voda stoupla, nasedli do lodí a odjeli na různá místa této planety. Začali žít v různých částech kontinentů.

Mayové jsou Atlanťané. Australští domorodci jsou Atlanťané. Havajové a lidé u indonéských ostrovů jsou Sumerové. Domorodci Wataha na Novém Zélandě jsou Lemuřané. Takže stará učení a staré moudrosti na této planetě stále žijí. Naši předkové tyto pravdy uchovali a nyní byli požádáni, aby je opět předali lidem.

Proroctví těchto kmenů po staletí mluví na naší planetě o tom, že se póly opět přesunou, a teď je to tady. Po stovky a stovky let říkají proroctví původních národů, že přijde čas, kdy se Matka Země posune a znovuzrodí se do své nebeské podoby. V tu dobu lidé žijící na Zemi budou moci přepnout své vědomí z mysli do srdce, pokud si přejí být osvíceni během tohoto posunu.

Proroctví mluví o lidech, kteří budou v té době na planetě. Přijdou sem ti nejsilnější ze silných, nejsilnější duše. A tito lidé posunou vědomí z mysli do srdce. A změní svět. A tito lidé budou zváni Kmen mnoha barev. A Kmen mnoha barev jsme my. Jsme to my, o kterých proroctví hovoří. My jsme ti, na které čekají.

K posunu pólů už dochází, už to začalo. Už to není příběh, který se podle domorodců teprve stane. Domorodci říkají, že se to právě děje. Severní pól už není severní pól, mění se to přes celou planetu. A póly se nezastaví, dokud nebudou úplně přesunuty.

Univerzální pravda, kterou musíme pochopit je, že Matka Země je posvátná pro všechny bytosti. A my lidské bytosti žijící na ní, ji nebudeme již smět zabíjet.

A přesto jsem se dostali velmi blízko k jejímu zničení. Udělali jsme věci, pro které není vysvětlení, udělali jsme planetě Zemi věci, které žádná naše věda nenapraví.

My jsme ti, kteří musí změnit způsob života.

Nejsou žádní jiní lidé, kteří by přišli a zachránili nás, není žádný spasitel, který by nás zachránil. Musíme se zachránit sami.

Ozónová vrstva z planety Země mizí, teplota stoupla o 2 stupně, a tyto 2 stupně sice neovlivní lidské tělo, ale nesmírně ovlivní přírodu. Ryby, které potřebují k rozmnožování určitou teplotu, se nyní netřou. Některé ryby vymírají a medúzy, které měly pouze 2 dny v roce teplotu vhodnou pro rozmnožování, kdy mohli rodit tisíce mláďat, teď mají tu teplotu pořád. Takže v čínských mořích už jsou jenom medúzy, žádné ryby. Dva stupně umožňují, aby brouci a hmyz žil na severu a arktická zvířata, která nikdy neměla hmyz, jsou po tisících zabíjena, hmyz zabil tisíce a tisíce kariboo, a polární medvědi hynou, mnohé zabíjí hmyz.

My lidé jsme jediný druh na Matce Zemi, který vytváří odpad. Hromady odpadu, plastů. V Atlantickém oceánu už je větší hromada odpadu, než je rozloha Texasu. A ještě něco vážnějšího je výlev ropy v Mexickém zálivu. Je to mnohem horší, než o tom kdokoli říká. Stačilo pouhých 30 dní výlevu ropy, aby byl zničen veškerý život v zálivu. A už teče více než 90 dní. Celý mexický záliv je mrtvý. Veškerý život v Mexickém zálivu je mrtvý. Dokonce je zničen i kyslík. Všechny mořské želvy, které se tam rozmnožovaly, všechny umírají. Ropa proudí rychleji, než mohou plavat. 90% všech velkých ryb je pryč. Není to jen problém Mexického zálivu, ale proud ze zálivu teče až k Evropě a je plný ropy. Pod místem, kde uniká ropa, je prostor větší než Mount Everest, plný ropy a toxického plynu. Je dost velký na to, aby rozštěpil Severní Ameriku na dvě části. I nejmenší únik toxického plynu zabije život v okruhu 32 km automaticky. I to nejmenší uniklé množství.

Udělali jsme škody, kteé neumíme napravit. Veškerá věda na světě neumí tyto škody napravit. Udělali jsme všechno, abychom zabili Matku Zemi. A ona nám přesto dává každičký dech, každý doušek vody, který spolkneme, veškeré jídlo, které kdy jíme. Protože nás miluje. Musíme mít vztah k Matce Zemi. Ona je naše Matka. Je to univerzální láska, naše Matka země je posvátná pro všechny bytosti. A v této univerzální lásce naše Matka Země bude pokračovat a lidstvo bude odstraněno dřív, než ji zabije.

Takže nyní si uvědomujeme, jak důležité jsou příští 2 roky.

Póly se již přesunují. Země se obrodí. A jestli si přejeme jít s ní, musíme začít žít ze srdce. Čím více jste milující, tím více jste inteligentní. To je naše jediná šance. To není jenom příběh, to se už děje. Je to skutečné. A tak mnozí prožijí každý den, aniž si uvědomují, co se děje. Ale ono se to děje. Místo žití ve strachu, jak nám říkají otcové, začněme žít ze srdce, protože čím jste láskyplnější, tím jste inteligentnější.

Když začneme být láskou, tak dostaneme odpovědi, jak zachránit naši planetu. Pak budeme moci zůstat. Pokud to neuděláme, naše děti nebudou mít budoucnost. Taková je naše skutečná situace.

V tuto chvíli nemáme způsob, jak uzdravit rány Matky Země. Ale můžeme dostat odpovědi, když začneme žít ze srdce, nikoli z mozku. A není žádná jiná generace, která si zvolila být na této planetě teď. Vy jste byli vybráni, protože bylo řečeno, že my jsme ti nejsilnější ze silných, kteří kdy byli na planetě Zemi. Každý z vás se narodil do světa s lidskými zákony a s lidem vytvořeným náboženstvím. Ale nyní musíme říct: „My chceme víc, můžeme dosáhnout víc.“

Jediný způsob, jak se zachráníme, je vzpomenout si, kdo jsme.

Učili nás, že Bůh je něco od nás odděleného. Náboženství nás učilo, že jsme hříšní a špatní lidé a že si musíme zasloužit nebe. Ale já vám mám říci dnes toto: „Nikdy nezapomeňte, vy jste Bůh, že vaše duše je Bůh, vy nejste odděleni od Boha. Každý jednotlivec z vás je velké Já jsem, které je Bůh. Vaše duše, vaše velké Já, je částí Velkého Ducha. Bůh není muž, ani žena. Bůh je poznání, Bůh je vše, Bůh je světlo a láska ve vašem stvoření. Bůh stvořil vás a vaši duši, a vaše duše žije ve vás. Vy jste Bůh. Každý z vás má velké Já jsem. A toto vaše velké Já rozhodlo poslat vás sem. Vy jste si zvolili přijít sem. Ptejte se sebe, proč jste se rozhodli sem přijít. Vaše velké Já vás má na starosti. Vy jste se rozhodli poslat svou jiskru sem, na planetu Zemi. Každá zkušensot, kterou máte, každá interakce s jinou osobou, s rostlinou nebo zvířetem je zkušenost, kterou vám předává vaše velké Já Jsem. Žádný hřích neexistuje. Jste tady, abyste se učili. Pozemský život je škola. Všechno, co zažíváte každý den, dobré i špatné, je zkušenost k učení. A můžete se učit a růst z každé zkušenosti. Ať je dobrá nebo špatná, těžká nebo lehká.“

Abyste rozuměli, kdo jste: „Jste bohové a bohyně”.

Já jsem bůh a bohyně na své vlastní cestě, která mi byla dána mým velkým Já, pro mé nejlepší učení, a nemohu soudit jiné lidské bytosti. A nikdo nemůže soudit vás. Jste dokonalí. Celý život je o učení a růstu.

Možná se vám nelíbí volby, jaké činí vaši bližní. Ale oni se učí přesně ty lekce, které se mají naučit. A když to víte, stáváte se svobodnými. Nezáleží na tom, co si kdokoliv jiný o vás myslí. Ani my nemáme žádné právo soudit někoho jiného. Každý z nás má svou vlastní cestu učení a zkušeností a růstu.

Moji praotcové mi jednou řekli: „To není tvoje věc, co si o tobě myslí jiní lidé.“ A měli naprostou pravdu. Ani na vašem postavení ve vaší komunitě nezáleží. Kolik vyděláváte peněz, na tom nezáleží. To všechno je vytvořeno pouze egem. A žít z ega je špatný způsob žití. Jedině ego vás odděluje od Boha, protože lidmi vytvořené náboženství nás učí, že jsme oddělení od Boha. A náboženští vůdcové vám odebrali vaši moc. Náboženství odebírá sílu jedinci, odděluje vás od Boha, bere vám sílu pro pozemský život i pro život po životě.

Nevzdávejte se už své síly. Nikdo nemá právo vám říkat, zda jste hodni Boha nebo ne. Vy jste mocný spolutvůrce vaší existence. Jsme žádáni, abychom přestali žít z mysli a z ega. Máme opět začít žít ze srdce.

Největší naší bolestí lidstva na planetě Zemi je, že nemáme rádi sami sebe.

Kdo skutečně jste? A milujete svou osobu? To je největší bolest na Zemi. Jestliže nemáte nikoho, kdo by vám potvrdil, že jste hodni lásky, a hodnotní, dokážete věřit, že jste skutečně hodni lásky a cenní? Rány nás nečiní ošlivými, ale silnými. I když si myslíme, že jsme udělali chyby, pořád jsme cenní, musíme se na ně přestat dívat jako na chyby. A říci si, že to byla příležitost k učení. Tak můžeme překonat sebenenávist a pochyby. Připomínejte si, že jste součástí Boha, a že jste krásní. Musíme milovat jeden druhého. Protože skutečně jsme bratři a sestry. Jsme děti jedné matky a všichni jsme zrozeni z Boha.

Žijeme v jedné z největších epoch v historii matky Země. My jsme ti nejsilnější ze všech duší, které sem mohly přijít. A máme schopnosti změnit svět, ve kterém žijeme. A všechno, co se po nás žádá, je být láskou.

A víme, že když budeme žít v lásce, všechno se změní.

S láskou si vzpomenete, kdo jste. S láskou nebudete nikoho jiného soudit. S láskou změníte vědomí světa z mysli do srdce. Láska je skutečně odpovědí.

Po tisíce let staré původní kultury mluvily o lidech, kteří přijdou na planetu. Že to budou ti, kteří změní způsob existence, způsob bytí na naší planetě. Budou se nazývat Kmen mnoha barev. A teď celý svět, všechny původní kultury říkají, že jsme zde. Že my jsme ti, na které čekají. My můžeme být osvíceni s matkou Zemí. Póly se už začaly měnit, to je skutečnost. Bude to trvat jen pár let, a bude to provedeno.

A lidstvo má nyní výběr. Žít z mysli a být odstraněno z této planety, nebo si vzpomenout, kdo jsme a žít z lásky a v osvícení učinit vzestup spolu s ní.

Každý z nás se může dostat do onoho prostoru pocitu lásky, otevřenosti srdce. Pro mě je to být v přírodě, být se stromy, s rostlinami, nebo poslouchat krásnou hudbu. To změní velmi rychle můj postoj. Pro někoho to může být chvíle s dítětem nebo se zvířetem. Každý z nás toho dosáhne různým způsobem. Prostě si vyberte svůj způsob, jak se dostanete nejsnadněji do srdce. A pak jen buďte chvíli v tom stavu. Pět minut denně.

Vše, co se po nás žádá, je změnit vědomí ze stavu mysli a ega do stavu srdce.

Světové vědomí je skutečná věc. Je to energie. Všechno je vytvořeno z energie. Vědomí je také energie. A právě teď svět funguje na základě vědomí z mysli. Energie lásky je desetkrát silnější než energie nenávisti. Takže to znamená, že když pouhá jedna třetina populace bude žít z lásky, změní to veškeré vědomí.

Právě teď nejsilnější vědomí jde z mysli. Proto o všem přemýšlíme, místo abychom založili rozhodnutí na tom, co cítíme. Abychom se rozhodovali ze srdce. Ale vědomí jako celek se začíná měnit z mysli k srdci. Všichni se scházíme dohromady. Takže když třetina z nás začne žít ze srdce, vzpomene si, kdo jsme, skutečně změníme naši planetu.

A vědomí ze srdce bude vážit stále více a nahradí vědomí z mysli.

Proto nám staří říkají: „Nejde o to jít a něco udělat, nemusíme nic dělat, abychom změnili náš svět. Vše, co se od nás žádá, je být láskou. Prostě tím, že budeme láskou, budeme sedět ve svém vědomém stavu, budeme dávat Zemi svou lásku, tím změníme svět. Můžeme své vědomí posílat na uzdravení vody, posílat je k uzdravení zvířatům, můžeme je posílat k uzdravení planety, nebo posílat je k uzdravení lidem.

Jsou pouze dvě věci na této planetě, které vibrují stejným způsobem. Planeta Země a lidská bytost. Takže co my lidé děláme ženám, to co děláme celé planetě, co děláme matce Zemi, to děláme sami sobě. Musíme být opět něžní a láskyplní k ženství, abychom uzdravili matku Zemi. Musíme si vzpomenout na planetě Zemi, že hvězdné bytosti, bratři a sestry z hvězd skutečně existují. Jsou tady už velmi dlouho, ale skrývají se v místě, kde bychom je nikdy nehledali. V našich postižených. Všichni mentálně postižení jsou posvátní. Skrývají se na jediném místě, kde bychom je nikdy nehledali. Naši mentálně postižení jsou odloženi stranou, a přesto jsou více drazí, než jakákoliv lidská bytost na této planetě. Jsou zde proto, aby udržovali vysoké vibrace pro lidstvo. Je to lekce pro každého z nás. Jak se chovat k někomu, kdo vypadá tak odlišně od vás? Naši hvězdní bratři a sestry chtějí přijít sem a pomáhat nám. A jediný důvod, proč sem nepřijdou, je ten, že se jich bojíme. Přejí si přijít, ne aby vyřešili za nás naše problémy, ale chtějí přijít, aby nás učili. Velice nás milují. Chtějí jít s námi. Pomoci nám. Ale k tomu se jich nesmíme bát. Jsou skuteční. Není to výmysl.

Naše vláda už pomalu začíná říkat, ano, jsou skuteční. Na mnoha místech na internetu můžeme najít, že bývalí členové vlády vystupují a říkají: „Ano, my víme, že jsou skuteční, už po nějaký čas s nimi máme kontakty.“

Nedávno jich bylo vidět tisíce. V minulých dvou týdnech nad Manhattanem v New Yorku, po celé Kalifornii, bylo zavřeno letiště v New Yorku, v Číně. Bude to odhaleno pro planetu, já věřím, že v příštím roce se dozvíme všichni, že jsou tady.

Musíme být v prostoru srdce, dávat lásku nejen planetě a lidem, ale i hvězdným bratrům a sestrám a požádat je, aby opět přišli a učili nás, jak uzdravit sebe i planetu. Žijeme na planetě Zemi nyní v tom nejúžasnějším čase. Uvidíme věci, které žádné bytosti na planetě neviděly. Planeta Země bude za pár let vypadat úplně jinak. A je mým přáním, abychom my všichni byli s ní. Vše, co máme udělat, je být láskou. Láska je odpovědí na všechno.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s