Práce s dětmi

děti plakátek

“DĚTI JSOU NÁŠ SVĚT” 🙂

Forma hlídání: nabízím dle přání rodičů a věku dítěte: Podporu přirozeného rozvoje dítěte. Podporu při vzdělávání; Kreativní a intuitivní myšlení; Propojenost s přírodou; Přirozený rozvoj komunikace; Pěstování vztahů s vrstevníky, rodiči; Sebeovládání (sebereflexe) a zároveň přirozené zvyšování vlastního sebevědomí 

Je možné zahrnout cestování, znalosti kultury, účast na sportovních akcích atd

Denně sděluji (ústně či písemně) rodičům informace o společně stráveném čase s dítětem, aktivitách, rozvoji osobnosti dítěte

Výsledným hlediskem hlídání: mohu připravit závěrečný rozbor osobnosti dítěte (vývojové potřeby dítěte, sociální potřeby, pokud bude rodiči samozřejmě požadováno (hrazeno zvlášť)

Vlastní morální postoj: zcela respektuji a akceptuji výchovný postoj rodičů

Mé vzdělání: VŠ sociální pedagog

Praxe: práce s dětmi – waldorfského typu předškolní a školní věk dětí, příměstské tábory, asistent pedagoga pro děti s ADHD/ADD. Jsem pedagogem, lektorem (oblast pedagogiky, psychologie, etiky), mentorem, terapeutem, koučem. Podílela jsem se na projektu „Polytechnické vzdělávání pro MŠ“ a přípravě metodiky ke  vzdělávání Budoucích chůviček. Dále pracuji na kvalitním vzdělávání dětí se SVP (speciální vzdělávací potřeby)

Mé zájmy: psychologie, pedagogika, filosofie, etika, sport, hudba, intuitivní malování, láska k přírodě, lidem a zvířatům :-), cestování, fotografování, projekty v oblasti vzdělávání, publikace článků z oblasti sportu a kultury, produkční hudebních scén

Cena: 300,- Kč/hod

Těším se na Vás 🙂

S Láskou

Bc. Martina Reitingerová

Kontakt: 737 230 597

Advertisements