Tvorba – obrazy

 Plánované výstavy, vernisáže sledujte, prosím, zde

INTUITIVNĚ SPIRITUÁLNÍ OBRAZY – LÉČIVÉ OBRAZY 

Při malování intuitivně spirituálních obrazů jsem vnitřně propojena se Zdrojem Světla a Lásky. Při tvorbě mne doprovází láskyplná přítomnost bytostí, které se mnou komunikují, dotýkají se mých rukou a vedou mne. V obrazech můžete vnímat mnoho duchovních symbolů.

Předávání poselství: Svou tvorbu vnímám jako Poselství pro každou bytost na naší planetě Země. Obrazy mohou připomínat blízkost a ve skrytu duše toužebné znovuspojení s Naším domovem, Láskou, Universem, Zdrojem, Bohem.

:::::::

Jak vnímat duchovní symboliku ukrytou v obrazech? Vždy záleží na naší úrovni vědomí, psychickém rozpoložení ten den. Každý z Vás může vnímat také úplně jiné symboly. Někdo se zaměří na duchovní symboly, někdo na barvy, někdo na energii, někdo na celek. Pracujte se svou vlastní intuici 🙂  

Pod obrazy komentáře, různé pohledy Vás, pohlížejících 🙂

:::::::

Obrazy malované na zakázku: klientovi předám jeho originál

Ostatní obrazy slouží k rozšíření VĚDOMÍ LIDSTVA, proto nabízím reprodukce

Reprodukce je možné objednat v jakékoli velikost při zachování poměru stran originálu viz ceník

Počet prodeje reprodukce jednoho díla je max 7 ks do celého světa

Pro konkrétní země maluji energetické obrazy  

Pro naši Českou republiku vznikl obraz jako první s názvem “Poselství pro ČR”

Druhým rokem vydávám kalendář 2016 a kalendář 2017

Všechny Obrazy a Kalendáře jsou prosyceny léčivou energií ze Světla a Lásky 

*******

Ty, člověče, který čteš tato slova. Obrň se trpělivostí a hledej skrytá znamení

Svět k tobě promlouvá svými činy 

Nehledej nic, co by tě oddělilo od sebe samého

*******

Poselství pro Českou republiku
Poselství pro Českou republiku 28.000,- Kč (plátno, olej, inkoust. pastel, akryl, sádrová pěna, 490 x 600)

Prosila jsem shůry o Poslání pro naši zem….. 

 • Hora Říp… Jsme tu hodně chráněni a posilováni… Máme jít nahoru…..
 • Obraz rozšiřuje vědomí, kdo se podívá hlouběji 
 • Modrá ochranná energie, Plejádské světelné bytosti jsou přítomny. Vzestup do páté dimenze je připraven
 • Láska, Objetí, Duchovní rozkvět, Duchovní přátelé, Ochrana naší země, hora Říp, Světlo, Naděje, Není nač čekat, Hodně krásné energie, Proudy Božího Světla, Bůh, Láska, Péče, Napojení, Energie 

::::::::

_FRE6949
Vesmírná květena 5.700,- Kč (plátno, olej, ink pastel, 400 x 300 mm)
 • modrá ochranná, archanděl Michael
 • touha po duchovním přerodu
 • energie stoupá 
 • jemnost 

::::::::

_FRE6948
Tantra 6.200,- Kč (plátno, olej, ink pastel, 240 x 300 mm)
 • tantrické spojení dvou těl a duší
 • prolnutí  – Láska 
 • početí
 • ochrana a plán ještě nenarozené dušičky 
 • zlatá ochrana s nebes

::::::::

_FRE6950
Vesmírný abstract 6.700,- Kč (plátno, olej, ink pastel, 400 x 500 mm)
 • ochranné vesmírné barvy – fialová, modrá, zlatá
 • červená – srdce
 • velké duchovní poznání a jdou dál, hlouběji dovnitř sebe samých 
 • odraz duchovní hladiny, podpora andělská
 • zrcadlení pro pouť přicházejících 
 • vesmírný zlatý kotouč, otáčí se všemi směry, zlaté proudy 
 • slunce, ozařující probouzející se, kdož do středu teprve kráčí – podpora vesmírná

::::::::

vize
Meditace v pralese 6.800,- Kč (plátno, inkoustový pastel, olej, 400 x 400)
 • probuzená spočinula v hluboké meditace v hlubokém lese, světelnou září prosycena 
 • sama sebou
 • propojenost
 • ta, jež ví 
 • v plné přítomnosti

:::::::

p10
Proudy 5.700,- Kč (plátno, olej, 290 x 210)
 • Poklidná cesta nahoru. Ochrana. Pomoc 
 • zrcadlení cest, bouře našich zkušeností, pochopení – klidnou cestou kráčejíc
 • Jsme na vlnách, nahoře je klid 
 • Připomíná rozbouřené ledové moře, ve kterém se topili lidé z Titaniku, možná i dnešní svět

“Mráz se rozplyne v jarním tání,

Voda má tušení světa,

intuici, z nebe-dání…”

::::::::

5-d
Vítání 6.400,- Kč (plátno, akryl, 220 x 325)
 • Radostné vítání duší, šťastný návrat domů, láska, světlo, energie, přijetí,  proud života.
 • Jedna žena na mé přednášce o intuitivně spirituálním malování mluvila o vlastním zážitku klinické smrti. Přesně toto viděla
 • Cítím jakousi bránu do další vesmírné dimenze, kdy se naše duše oddělí od těla a odchází dál
 • Vidím chmýří, dušičky
 • Dušičky v duchovní rodině. Vracíme se domů
 • Smrtí nic nekončí. Putující dušičky domů pro další vývoj duchovní 
 • Takovej chlupatej. Jen se do toho chmýří zavrtat. Volnost, cesta
 • Pocit cesty do bezpečí ve víru okolního chaosu, jako když se Mojžíšovi rozestoupilo moře a on vyvedl svůj lid do bezpečí

“Pochod k sobě, zmatek odcizení,

Jen když jdem spolu, jdeme v sobě zobrazeni.”

 

“Zelená, co příjímá silou rozjímání,

srdce barvy hvězd,

vír posledního nebe-zdání.

A lidé jdou…”

::::::::

z3
Anděl 4.200,- Kč (plátno, akryl, 280 x 230)
 • Vzlet s andělem
 • Naděje, pomoc, osvobození
 • Zemitost a přesto vzlet – rovnováha naší mysli (jing/jang)
 • Energie, propojenost 

“Kdo křídla má, létá

Znalost je myšlenka v-oddelení, víra je sama, tu,

a představa světa v ne-myšlence vzlétá”

::::::::

3z
Sdílení 6.700,- Kč (plátno, olej, 300 x 400)
 • Energie. Průvodci – naše astrální těla. Poklidné. Rozjímání
 • Domorodí tanec. Pohyb, radost. Jen se roztančit 🙂 
 • Oheň, teplo
 • Soudržnost, rodina, pozitivní energie

“Ohraničeni jsme pohledy  jiných,

Ve skupinách se ploužíme,

Pomalý chod kvádrů, jsme ploší,

Když zůstáváme mimo naše stíny…” 

::::::::
2-1
Galaxie (plátno, akryl, 300 x 400) NENÍ K DISPOZICI
 • vesmír, kruh, energie, přijímání a zároveň vyzařování, prolínání, uvolnění, láskyplná ochrana, péče
 • více vesmírných těles, záře 

::::::::

z7
Souznění 6.300,- Kč (plátno,  akryl, 290 x 205)
 • Ve velkém poklidu cesta domů. Není kam spěchat
 • Rozjímej
 • Zimní tání, přichází jaro – znovuzrod
 • Cesta domů
 • Malá společenství hledající větší
 • Za mne doslova milenecké souznění, jednotu se spřízněnou duší, dokonalé propojení a odevzdání se v páru. A naprosté vyčlenění od všeho ostatního

“Lidé jdou, poblouznění

Ve skupinách jsme prý sví,

Ve skupinách však od sebe i odděleni…”

::::::::

1-d
Vesmír 6.300,- Kč (plátno, akryl, 300 x 400)
 • Teplo, záře, klid
 • Jen proniknout do toho tepla, domova. Přijetí
 • Nekonečno. Mimo naše chápání
 • Nekonečno, součást velkého celku, síla
 • Teplo, pohlazení úplný. Ten vesmír je krásnej
 • Sluneční energie – mocná i spalující zároveň
 • Teplo, láska, slunce, život. Obraz, který bych si pověsila doma a nechala ho prozařovat a prohřívat atmosféru

“Hvězdy úniku, a hvězdy nepohybu

To, co roztočí otázku nenechává klidu.

Jednotky osvícení…”

::::::::

18-d
Planeta Země 17.000,- Kč (plátno, olej, 700 x 500)

Před malování jsem ten den cítila silnou boží přítomnost na naší Planetě Země. Obrovskou podporu pro naši planetu, která k nám přicházela. Potom jsem začala malovat.

 • Nejsme v tom sami. Obrovský příval energie. Propojení. Energie z matky Země i Vesmíru
 • Na křižovatce. A přece se točí
 • Proudění Vesmírem, řád
 • Životodárná a štědrá planeta země – voda, hlína, slunce
 • Volnost, nádherný. Točí se to všechno krásně, jak má
 •  Za horizont země světa, nevidím…

::::::::

z2
Napojení 7.200,- Kč (plátno,olej,400 x 400)
 • Přes šišinku (7. čakru) napojení, sušumnou energie. Propojení Matky Země a Universa skrze naše těla (stromy, rostliny, zvěř)
 • Otevřená vnímavá mysl
 • Krásná meditace, duchovní osvěta

“Touha vědět, je touhou k osvícení

Okraje těla, jsou limity našeho probuzení”

::::::::

13-d
Životní cesta 5.700,- Kč (plátno, akryl, 300 x 400)
 • Pozitivní energetický výbuch, propojenost, harmonie, bezpečí , odrážející se hladina v naší duši. Klid a výbuch, vše se odráží  
 • Moře, dům, energetický výbuch
 • Pro někoho z hlubin nahoru – hledání světla, pro někoho zanoření dolů pod hladinu problémů (záleží na směru pohybu)
 • Skok ryby do vody

“Medúza, co jarním tělem dýchá,

Na pokraji nepokoje,

Postoj sebe-klamu, co rozráží tvá pýcha

je zbytek tvé bez-naděje”

::::::::

12-d
Prostor 4.800,- Kč (plátno, akryl, pastel, 290 x 240)
 • Jednota, propojení světů, symbolika středu vesmíru, slunce, duchovní propojení, energie, klid a přesto pohyb, vír
 • Vše se točí kolem středu. Jsme v prostoru. Vcucává mne tento prostor. Krásné

“Silou příběhu jsme v-tažení dovnitř:

Každý náš den, je poukázkou na sílu sebe-zrození,

Jsme tu, jsme svými bohy, jsme svým osudem určeni”

::::::::

17-d
Abstract 5.200,- Kč (plátno, akryl, 500 x 400)
 • Odraz vnitřní a vnější harmonie, zároveň ohnivost, láska, ochrana, propojenost 
 • Zrcadlení příběhu. Prolnutí životů
 • Molo – odrazy světů
 • Úžasný hřejivý pocit, radost ze života – až do hloubi duše
 • Zmatek, nejednota, různorodost
 • Možná dnešní svět s velkou krvavou šmouhou a se zatemnělými lidmi a nesrovnanými hodnotami, svět převrácený naruby, kdy je tráva nahoře a duchovno nevím kde
 •  Já v tom vždycky viděla západ slunce u moře, vlevo molo běžící do moře. Vyzařuje z toho klid a romantika, cítím bosé nohy v písku a paprsky zapadajícího slunce

“Za šerem proměny města,

je mlha slibů.

Ta proměna, je revolucí mysli,

co bylo, i je a ostrá hrana světa z města

Srdce zhasíná…”

::::::::

6-d
Jednota 5.700,- Kč (plátno, akryl, 300 x 240)
 • Následování. Jednota. Jin a jang.
 • Otočený obraz naležato – kopce. Kopírování. Propojení. Mužská a ženská energie
 • Splynutí
 • Linie čehokoliv, ladný linie
 • Jednota a Dualita
 • Muž Blíženec, kterého žena následuje

Otisk z kůry vlakna stromu,

uvědomění minulosti se v postavách svých osudů vracíme domů”

::::::::

11-d
Početí 4.200,- Kč (plátno, akryl, 300 x 300)
 • Připravenost lůna na početí. Krásná mateřská touha. Láska. Přijetí
 • Pád do vody, utlumení
 • Zima, hluboká voda
 • Tak kdyby vypadal můj ultrazvuk. To by bylo super. Světlo, slunce do vody svítí a něco se tam vytváří, nějaký obraz. Pozn: kamarádka už porodila krásnou zdravou holčičku Aničku 🙂 

“Sněhobílá, jemná hloubka,

Jsme spojeni tam kde klid nastane…”

::::::::

_FRE6650
Spirituální cesta 4.200,- Kč (plátno, olej, 240 x 300)
 • rychlý duchovní vzestup
 • duchovní vzlet, rozšiřující se, dodávající odvahy ostatním
 • velký božská ochrana na vzestupu

::::::::

16-d
Dotek 5.200,- Kč (plátno, akryl, 240 x 300)
 • Energie z 1. a 7. čakry. Propojení květem poznání. Hodně energie. Energie kolem, dalším směrem
 • Propojenost Matky Země přes květinu do Vesmíru. z květu jde hodně energie, míří nahoru. Energie všemi směry
 • Křehkost

“V nás je tělo růže světa,

Pronikáme v oddechu,

Co z nás jde roztáčí kruhy světa

V druhém být, přinést útěchu”

::::::::

2z
Příběh 5.700,- Kč (plátno, olej, 400 x 400)
 • Božská ochrana, zastřešení – zelená barva. Spojení zemitosti. Jak nahoře tak i dole.
 • Pouštní bouře
 • Cestička má začátek a konec, je trochu klikatá, ale v pozitivní energii

Poušt je obrazem dobrozdání světla…”

::::::::

3_2016
Rozjímání 6.700,- Kč (plátno, olej, inkoust pastel, 300 x 245 )
 • Teplo, jen se tam schoulit
 • Tam bych chodila, kdyby mi bylo úzko
 • Setkání a rozjímání
 • Ti, kdož na nás vzývají, komunikuj (propoj se) s námi 

:::::::

9-d
Poznání  3.500,- Kč (plátno, akryl, 250 x 250)
 • Elipsa času a vztahu. Neznali se – dole, poznali se – nahoře – euforie – letí, delší trvání – pozor na pády. Držení souladu, harmonie a bdělosti

::::::::

19-d
Cesta 6.800,- Kč (plátno, olej, 500 x 400)
 • Naděje. Cesta sami nebo s Bohem. Duchovní ochránci, průvodci jsou nám nablízku Buď půjdeme s nimi a nebo sami – pak je cesta k Bohu obtížnější. Když sami, i tak na nás dohlížejí, ale zpovzdálí. Zaplavuje nás božská energie z Universa
 • Vzhůru k Bohu
 • Duchovní cesta nahoru do nebe, která se otevírá pro postavy nebo duše plácající se zatím dole
 •  Já v obraze vidím “přechod na druhou stranu”, přechod ze života do života po životě, smrt ve smyslu nového zrození a nikoli konce, zrození do božskosti

“Proud ze sna je prázdným kouskem nicoty,

To co se zjeví je vždy plné rozporů,

V hlučných kouscích sebe-já se rodí němé „Ty“..

::::::

1z
Splývání 6.500,- Kč (plátno, olej, 400 x 400)
 • Průvodci, ochrana. Svíce na naší cestě

“Symetrie, ten zdánlivý opak chaosu…

Proplétáme se v sobě, a následujem kroky cizího obrazu…”

:::::::

15-d
Znovuzrození 9.000,- Kč (plátno, akryl, 300 x 245)

Prosím Vás, nikdo mi ten den neumřel:-) Malovala jsem v silném napojení s Ježíšem. Plna radosti a lásky:-). Ježíše jsem při malování vnímala na pravém kříži, což mne překvapilo. Nic tedy není pevně dáno. Cítila jsem znovuzrození života, reinkarnaci, poslání, výzvu našich morálních hodnot a duchovního života. Domnívám se, že je to poukázání na Ježíšovo vykoupení našich hříchů – proto nutná naše morálka. A také domnívám se, je to symbolika reinkarnace. Mnoho z vás se smrti bojí, vyvolává pocity smutku, ale to je právě o tom pochopení, že smrtí nic nekončí.

Sedm Ježíšových slov na kříži

Po roce, kdy jsem namalovala tento obraz, nacházím výstižně to, co jsem cítila, vnímala při tvorbě, ponoření do tohoto díla. Ať už nazveme sílu kolem nás a v nás Bohem, Universem, Spasitelem, Vesmírem či jakkoliv jinak, ať jste ateista nebo křesťan, budhista, hinduista, taoista atd, na tom nezáleží, přečtěte si, prosím, odkaz Křížová cesta za celé lidstvo

 • Zrození do nového, původního života. Reinkarnace. Kříž symbol ukřižování starého. Na kříži hříchy života zanechány
 • Dbej morálních hodnot 
 • Působí negativně. Je to náš úděl, smiřme se s těžkostmi. Poprosme pána Boha o sílu ke zvládnutí životní cesty
 • Smutná realita, ale cítím zde i prvek naděje –  pro duše zemřelých i život věčný a naděje ve vzkříšení
 • I jen pohled na obraz mne přenáší do meditativního stavu, zklidňuje mou mysl a nechává ji v klidu a míru (to ty kříže). Ty barvy kombinované s kříži vyvolávají hluboký klid, ponoření – meditaci

Minulost ta bolest z-neuznání,

Kdo nese svůj osud netouží po uznání…”

::::::::

2_2016
Uctívání Slunce 7.200,- Kč (plátno, olej, inkoust pastel, 400 x 500)
 • Život, záře. Slunce zářící na všechny strany
 • Teplý podzim, energetický. Radost
 • Podstata je ve středu nás
 • Boží požehnání nám
 • Meditace k východu Slunce 

:::::::

21-d
Stromy 4.700,- Kč (plátno, olej, akryl, 250 x 300)
 • Uzemnění. Naděje. Element energie – vesmír, voda, zemitost, strom. Usazení. Také samostatný statný strom. Síla přírody
 • Tři uzemňující stromy. Je to o našem uzemnění
 • Buď silný jako strom s pevnými kořeny
 • Buď pevný jako skála
 • Úžasný. Vidět léta, růst

“Vyrůstáme  z jasným cílem;

Pohyb zpoza okraje, jsme svými obrazy bez-moci

Mlčíme, a tiše pojídáme plody myšlenek našeho cíle ze samoty”

::::::::

1_2016
Chrám domu 6.300,- Kč (plátno, olej, 400 x 400)
 • Teplo domova. Chraň si svůj příbytek, svou rodinu. Pospolitost

:::::::

20-d
Vesmírný proud 5.200,- Kč (plátno,olej,akryl,300 x 250)
 • Ladnost. Ladná cesta vzhůru. Ochrana
 • Cesta do nebe
 • Naděje, pomoc, osvobození
 • Krásný, nepoznaný, záhadný
 • Mlhovina za rohem, kam nevidíme…

:::::::

22-d
Setkání 3.700,- Kč (plátno, olej, 250 x 300)
 • Veliké setkání, ostrá diskuse. Energetická červená – diskuse. Setkání dvou protipolů, kteří se musí domluvit. 
 • Ostrost, neobydlenost, oddělenost, samota

“Z mrtvým loučení:

Kdo přišel sem je roztříštěn světem rituálu;

Naděje po rozloučení s ním, vrhá stín…

Když poklekneš, v dáli je pochopení víc

Než tady a teď bychom o to stály …”

::::::::

zakazka-jpg
Léčivý harmonizující obraz na zakázku (originál)- dle data narození a nacítění na duši   (plátno, olej, pastel, 400×500) NENÍ K DISPOZICI

:::::::

2-d
Dáma v nočním stínu 5.200,- Kč (plátno, olej, 365 x 455)
 • Žena, která ví. Poklid
 • Nikdy nejsi sám ani ve svém tichu 
 • Probuzená žena

“Za zády můry a v očích sen uchycení.

Naše ideje snů tužeb minulosti ze kterých budem nově probuzeni… “         

::::::::

srdce-fialove
Andělské srdce 5.700,- Kč (plátno, olej, akryl, 400 x 300)

Přání, to spojení s našim okamžikem, se svátkem těla…

::::::::

p2
Svoboda 4.200,- Kč (plátno, pastel, 300 x 400)
 • Vzlet, lehkost bytí. Jen letět, bez připoutanosti, spoutanosti
 • Jiná dimenze. Láska, Svoboda

::::::::

21
Zasvěcení 13.000,- Kč (Ježíš, zasvěcený, 6 duchovních průvodců) (plátno, akryl, 350 x 450)

::::::::