Malování vnitřním zrakem

Obrazy malované vnitřním zrakem vznikají překreslením mé vize, kterou vidím svým otevřeným 3. okem. Zde je motiv oproti intuitivnímu malování znám. Důležité je zachytit co nejpřesněji obraz, který trvá pouhé vteřiny.

Denně se mi vytváří mnoho obrazů (svaté ženy, Ježíš, kněžky, Bohové, starověký Egypt, duchovní světelné bytosti, jiné dimenze, Boží světlo, mudrcové, posvátné geometrické tvary atd atd). Budu se je postupně snažit přenést na plátno a předat Vám.. Vám, vážně hledajícím…

3-d

 

Zasvěcení (Ježíš, zasvěcený, 6 duchovních průvodců) (plátno, akryl, 350 x 450) 2.300,- Kč

 

vize

Meditace v pralese (plátno, inkoustový pastel, olej, 400 x 400) 3.200,- Kč