Besedy, přednášky

seminare (1)

PŘEDNÁŠKY, SEMINÁŘE, BESEDY, INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE, ŠKOLENÍ, WORKSHOPY

je možné objednávat na emajlu: martina.reitingerova25@gmail.com s určením tématu, které Vás zajímá, případně kombinací témat, dále časovou dotací (např. 2 hod, 6 hod, víkend), počet posluchačů, jaké skupiny by se témata týkala.

*********

KURZY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Intuitivní malování

(meditace, zvnitřnění, napojení se na svůj vnitřní zdroj, intuitivní malování)

*********

BESEDY, SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ

pro veřejnost, firmy (teorie spojená s praxí)

 • Osobnost dítěte
 • Práce s dětmi a jejich potřebami
 • Inkluze – Problematika vzdělávání žáků se SVP

Morální postoje a hodnoty naší společnosti (pohled z oboru sociologie, psychologie, pedagogiky a filosofie)

*********

pro menší skupinu lidí (teorie spojená s praxí)

images (1).jpg
 • Transformační období – psychospirituální vývoj
 • Má vlastní spirituální cesta 
 • Smysl života
 • Pravé hodnoty života 
 • Osobní rozvoj
 • Morální hodnoty
 • Intuice (jak ji roz/poznám, k čemu ji vlastně mám? práce s ní)
 • Meditace – práce se svým Vyšším Já neboli Nadjá
 • Bezpodmínečná Láska
 • Ego, nevědomí, podvědomí, strach. Dualita
 • Osud, karma. Příčina/následek, akce/reakce, vesmírný trenažér
 • Vztahy – pochopení problematiky vztahu
 • Práce s vnitřním dítětem – prenatální období, dětství
 • Odpuštění sobě a druhým – proč?
 • Práce sám na sobě – přijmutí vlastního zdravého sebevědomí
 • Psychosomatika – vliv na zdraví člověka. Přebírám zodpovědnost sám za sebe
 • Jak léčit sám sebe? Nacítění vlastních vnitřních proudů, pohybů těla a práce s nimi
 • Čakry a práce s nimi
 • Metafyzické příběhy z praxe – Proč se smrti bát?
*********

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE 

Nabízím individuální terapeutické sezení, v období i v neobdobí, ve kterém má člověk psychické, zdravotní trápení anebo nemá trápení, ale pouze se hledá:-), anebo hledá otázky na své pouti životem …. 15135894_192216667903358_8230985220873428796_n.jpg

Největším oříškem je MÍT SE RÁD, NAUČIT SE VÁŽIT SI SÁM SEBE, RESPEKTOVAT SÁM SEBE …

Více na odkaze: Individuální konzultace

*********

Dále je dle zájmu možné uskutečnit již uskutečněné 🙂 (opět teorie spojená s praxí)

USKUTEČNĚNÉ KURZY

(zaměřené na pedagogiku a psychologii)

 •  Jak se stát lektorem
 •  Jak úspěšně vzdělávat, přednášet
 •  Motivace – sebevzdělávání
 •  Sebevědomí
 •  Sebereflexe
 •  Komunikace (verbální a neverbální); jak dosáhnout úspěchu v komunikaci
 •  Jak zvládnout konflikt (chování konfliktních typů lidí)
 •  Odpuštění
 •  Asertivita
 •  Stres
 •  Syndrom vyhoření (pracovní, vztahový)
 •  Zdravý životní styl
 •  Psychosomatické příčiny
 •  Víkendové workshopy – psychologické výstupy pro řídící management firmy
 •  Teambuilding – dtto
*********

PROJEKTY

 • Polytechnické vzdělávání dětí v MŠ (příprava metodiky pro pedagogy)
 • Chůva (příprava metodiky pro lektory)
 • Hodnoty a smysl života
*********

STUDIE

 • Problematika vzdělávání žáků se SVP (speciální vzdělávací potřeby)