Terapie

Snad už od mého narození jsem měla mimosmyslové vnímání, posedávala v joginském sedu, měla blízko k Bohu, přírodě, zvířatům, lidem. V mládí jsem byla pilným posluchačem manželů Tomášových v pražské Lucerně, významných českých mystiků. Odkrývali po kousíčkách křižovatky mého duchovního hledání a dodnes jsou mi velkou duchovní oporou. 

Ve svém životě jsem absolvovala zasvěcení Reiki do 1. a 2. stupně u mistra Reiki a učitele učitelů jógy Mirka Čapka (linie Usui Shiki Ryoho), kurz kraniosakrální terapie u lektora Marka Bohunického. Mým duchovním přítelem se stal Pavel Krincha, uznávaný léčitel a v současné době především psychoterapeut. Mimo Evropu jsem absolvovala transformační a výukové semináře Oneness University s indickými mistry  Discorso di Kumarji a Tejasazakladateli jsou Sri Amma a Sri Bhagavan. Na mém spirituálním vývoji se velmi podílela má duchovní učitelka, přítelkyně Sharmaine, jejímiž učitely jsou právě Sri Amma, Sri Bhagavan a Sri Sri Ravi Shankar. Kurz “The art of living” joginské dýchání Pranayama (ovládnutí životní energie – prány) s indickým učitelem Amitem Thanedarem. 

 

This slideshow requires JavaScript.

Jsem celoživotním mudrcem, filosofem a duchovním vědcem a hledačem pravdy především uvnitř sebe samé. Pragmatikem, sám sobě vědcem, který si musí věci ověřit, praktikovat sám na sobě.   Moudrost máme všichni uvnitř sami sebe a domnívám se, netřeba proto mnoha kurzů zvenčí:-). Během mého života se mi znovuotevřely léčitelské schopnosti. Proto mé terapie dnes nemohu nazvat Reiki nebo Kranio terapie. Pracuji s kombinacemi různých technik, které mi při terapii shůry intuitivně přicházejí:-)  

Jak pracuji na sobě, abych Vám byla dobrým terapeutem? Jako terapeut na sobě pracuji velmi intenzivně každý den. Pravidelně medituji, cvičím různá mentální joginská cvičení, která mi intuitivně přichází na mysl (připravuji pro Vás soupis možných technik na Vaší spirituální cestě), každý den na sobě provádím několikahodinové “terapie” pro hluboké pochopení anatomie těla, souvislostí těla a psychiky, atd. Pracuji s Akášou, nanebevzetými mistry jako je Ježíš Kristus, Panna Marie, Plejádskými světelnými bytostmi, Sýriem, mým duchovním průvodcem, archanděly, světelnými bytostmi, které ke mně přicházejí. Žiji s patřičným životním nadhledem, humorem, pokorou, Láskou, zdravě se stravuji, denně pobývám v přírodě, objímám stromy, komunikuji s nimi:-). Miluji tvorbu, a proto i maluji intuitivně spirituální obrazy. Jsem trvale napojena na Světlo a Lásku.

14244422

Hlavní terapie:

Transformační léčebná terapie

 

Doplňkové terapie

Harmonizace čaker

Reflexní terapie

Relaxační masáž