Transformační léčebná terapie

více o mém studiu

79cf061ee5_85685506_o2

Z jakého důvodu nazývám mou terapii Transformační léčebnou terapií?

Léčím Vás, Transformuji, Čistím, Průvodcuji a Učím. 

Vaše léčba a až poté vnímání transformačních změn, závisí na Vaší spirituální otevřenosti, dodržování morálních hodnot, zdravé stravě, a především přijmutí zodpovědnosti za Váš život a také schopnosti pracovat sám na sobě. 

“Nemoc začíná v duši. Pokud má člověk špatný cíl, charakter či náhled na svět, nevyhnutelně to vede k fyzickým nemocem. Pokud člověk nezmění svůj charakter, pokud se nezmění jeho náhled na svět, je jeho fyzické uzdravení dočasné. Léčení fyzického těla je jen odsouvání problému do budoucnosti.”

Při terapii léčím nejen léčivou energií, ale i se intuitivně naciťuji na veškerý kraniosakrální pohyb Vašeho těla, se kterým při terapii s láskou pracuji. Naciťuji se až do morku Vašich kostí, svalů, orgánů, tkání, lymfy, buněk, krve. Orientuji se na vše, co je v těle v nerovnováze. Léčím Vaše oči, sluch, pracuji s nerovnováhou hemisfér (úspěchy zaznamenávám u dětí s různými psychickými poruchami – syndromy), dávám do pořádku vychýlené obratle, celý pohybový aparát, disbalanci svalů, pracuji s Vaší emocionální nerovnováhou, s čakerním systémem a zároveň pracuji na pročištění vašeho nejen fyzického, ale i aurického těla.  Atd atd. 

Těla se dotýkám skrze oblečení nebo několik cm nad tělem.

Při terapii, pokud mi neusnete:-), Vás pomalounku učím vnímat své tělo a pracovat s ním. Abyste se nestali závislými na mně, na ostatních, ale naopak dokázali se pomalu léčit sami.

Při práci s dětmi kladu veliký důraz na spolupráci rodičů ve smyslu práce na sobě samém jako rodič. Děti jsou velmi senzitivními bytostmi, veškeré negace z nás, dospělých doslova a do písmene nasávají. To je důležité si uvědomit a uvědomit si zodpovědnost za naše děti a přicházet jim s Láskou pomáhat.. Bez tohoto přístupu rodičů, bohužel, děti neléčím.

K terapii používám nejčistší esenciální oleje na světě – Young living, které aplikuji přímo na pokožku či klient inhaluje během terapie difuzérem v místnosti. Výběr oleje vybírám intuitivně pro daného klienta. Esenciální oleje YL zahrnují vibrační frekvence. Jejich používáním se frekvence dostává přímo do specifických orgánů, limbického sytému mozku. Mají schopnost pronikat buněčnými membránami, krví a tkáněmi během několika málo minut.

 

Léčím na masážním lehátku, pod léčivou kuželovou pyramidou, která působí na regeneraci poškozených orgánů, oblasti páteřní, kloubní, plicní a břišní dutinu. Léčení propojuji s příjemnou hudbou nebo také úplným tichem :-). Děti milují zvířátka, delfínky, živou přírodu a tak hudbu propojujeme i uklidňujícím videem.

Před i po každé terapii čistím vibračně místnost a prosycuji energií ze Světla a Lásky

Čas terapie: nelze, aby klient ke mně přišel s vymezením choroby a času. Uvědomme si, prosím, propojenost všech funkcí našeho těla, mysli, duše (fyzické, psychické, duševní, duchovní, morální nastavení, duchovní příčiny/následky..). U dospělých trvá první terapie většinou 1 – 2 hodiny. Následné terapie se časově přirozeně zkracují. U dětí je terapie kratší, dle věku, max 1 hodinu. Terapii ukončím až když cítím, že jsem pro klienta učinila maximum.

Četnost terapií: harmonie Vašeho těla, mysli, duše může být otázka jedné terapie, dvou terapií nebo více terapií. Po první terapii cítí klienti značnou úlevu. Rozhodnutí o četnosti terapií závisí vždy na Vašem rozhodnutí. 

Co léčím: co v těle najdu. Pokud je shůry dovoleno Vám pomoci, pomohu Vám.

Projevy: většina mých klientů prožívá spontánní vyplavování hormonu štěstí (dlouho se řechtají a neví čemu), může docházet i ke zdravému vyplavování emocí jakými je smutek, pláč. Klienti prožívají pocit božského napojení, klidu, míru, lásky. Uvědomují si existenci čehosi mezi nebem a zemí, cítí propojení. Vnímají proudící energii (teplo, brnění) v těle, žasnou nad svým tolik moudrým nástrojem, který ukazuje cesty napětí a následného uvolnění, propojenosti zablokovaných míst. Toto uvědomění je moc důležité :-). Mnoho z vás zažilo “vypnutí mozku”, při kterém jste prožívali cosi euforického, nádherného a nebyli schopni mluvit. Mnoho z Vás už je dnes, v této transformační době, schopno vnímat při terapii své astrální tělo, což je pro Vás zajímavým duchovním přínosem :-). Klienti odchází v krásné euforii, plně rozzáření, resp. září :-). Někteří klienti, kteří jsou duchovně připraveni, prožívají mimosmyslové vnímání, mají vize, vnímají světelné láskyplné bytosti, vnímají barvy, přirozeným způsobem se jim otevírají čakry (6. i 7. čakra). Děti jsou velmi čistými senzitivními bytostmi, nejsou ještě tolik zaneseny těžkými energiemi, proto léčivou energii cítí intenzivněji. Často na mě vykulí jejich moudrá kukadla a řeknou: “Vy léčíte láskou”. Po terapii kladou rodičům zajímavé duchovní otázky…  

Někdy dochází v důsledku vnitřní reorganizace organismu k vylučování starých toxinů (k detoxu). To se může projevovat například tmavou močí, únavou, nevolností, nachlazením, akutní horečkou nebo i kožními problémy, jako jsou vyrážky nebo vřídky. Proto je velmi důležité během očistné kůry vypít min 3 litry čisté vody/den. Může se projevit bolest léčeného místa. V tu chvíli se na mě můžete, pochopitelně, obrátit a zklidníme bolavé místo léčením “na dálku”. Ale málokdo z Vás takový těžší detox prožívá, spíše jste dlouhodoběji uvolněni, vyřechtaní .. 🙂

Léčení na dálku –  nezáleží, jestli jste na konci světa nebo kilometr od mne:-) Léčení dospělých trvá cca 20 – 25 min, u dětí max 15 min. Po každé terapii konzultuji léčbu a Vaše pocity telefonicky či emajlem. K léčení na dálku mi postačí jméno a příjmení z OP, datum narození, adresa, kde se právě nacházíte. Prožitky bývají podobné jako při léčení u mne na lehátku.

NELÉČÍM KUŘÁKY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s