Transformační léčebná terapie

79cf061ee5_85685506_o2Z jakého důvodu nazývám terapii Transformační léčebnou terapií?Léčím Vás, Transformuji, Čistím, Průvodcuji a Učím. 

Vaše léčba a vnímání transformačních změn závisí na Vaší spirituální otevřenosti. Ochotě přijmout ve svém životě změny, to znamená nastoupit vědomou cestu k vlastní proměně. Výsledkem je plnohodnotné zdraví, láska, svoboda, vnitřní pocit blaženosti, míru a Jednoty.

“Nemoc začíná v duši. Pokud má člověk špatný cíl, charakter či náhled na svět, nevyhnutelně to vede k fyzickým nemocem. Pokud člověk nezmění svůj charakter, pokud se nezmění jeho náhled na svět, je jeho fyzické uzdravení dočasné. Léčení fyzického těla je jen odsouvání problému do budoucnosti.”

Při terapii léčím láskyplnou energií, intuitivně naciťuji veškerý kraniosakrální pohyb ve Vašem těle. Naciťuji se až do morku kostí, svalů, orgánů, tkání, lymfy, buněk, krve. Orientuji se na vše, co je v těle v nerovnováze. Léčím Vaše oči, sluch, pracuji s nerovnováhou hemisfér (úspěchy zaznamenávám u dětí s různými psychickými poruchami), dávám do pořádku vychýlené obratle, celý pohybový aparát, disbalanci svalů, pracuji s Vaší emocionální nerovnováhou, s čakerním systémem a zároveň pracuji na pročištění všech Vašich těl :-). Učím Vás vnímat své tělo, pracovat s ním, práci s dechem a uvolňování zátěží, traumat uložených v těle.

Těla se dotýkám skrze oblečení nebo několik cm nad tělem.

Při práci s dětmi kladu veliký důraz na spolupráci rodičů ve smyslu práce na sobě samém jako rodič. Děti jsou velmi senzitivními bytostmi, veškeré negace z nás, dospělých doslova a do písmene nasávají. To je důležité si uvědomit a uvědomit si zodpovědnost za naše děti a přicházet jim s Láskou pomáhat.. Bez tohoto přístupu rodičů, bohužel, děti neléčím.

K terapii používám nejčistší esenciální oleje na světě – Young living, které aplikuji přímo na pokožku či klient inhaluje během terapie difuzérem v místnosti. Výběr oleje vybírám intuitivně pro daného klienta. Esenciální oleje YL zahrnují vibrační frekvence. Jejich používáním se frekvence dostává přímo do specifických orgánů, limbického sytému mozku. Mají schopnost pronikat buněčnými membránami, krví a tkáněmi během několika málo minut.

 

Léčím na masážním lehátku, pod léčivou kuželovou pyramidou, která působí na regeneraci poškozených orgánů, oblasti páteřní, kloubní, plicní a břišní dutinu. Léčení propojuji s příjemnou hudbou nebo také úplným tichem :-). Děti milují zvířátka, delfínky, živou přírodu a tak hudbu propojujeme i uklidňujícím videem.

Před i po každé terapii čistím vibračně místnost a prosycuji energií ze Světla a Lásky

Čas terapie: nelze, aby klient ke mně přišel s vymezením choroby a času. Uvědomme si, prosím, propojenost všech funkcí našeho těla, mysli, duše (fyzické, psychické, duševní, duchovní, morální nastavení, duchovní příčiny/následky..). U dospělých trvá první terapie většinou 1 – 2 hodiny. Následné terapie se časově přirozeně zkracují. U dětí je terapie kratší, dle věku, max 1 hodinu. Terapii ukončím až když cítím, že jsem pro klienta učinila maximum.

Četnost terapií: harmonie Vašeho těla, mysli, duše může být otázka jedné terapie, dvou terapií nebo více terapií. Po první terapii cítí klienti značnou úlevu. Rozhodnutí o četnosti terapií závisí vždy na Vašem rozhodnutí. 

Co léčím: co v těle najdu. Pokud je shůry dovoleno Vám pomoci, pomohu Vám.

Projevy: většina mých klientů prožívá spontánní vyplavování hormonu štěstí (dlouho se řechtají a neví čemu), může docházet i ke zdravému vyplavování emocí jakými je smutek, pláč. Klienti prožívají pocit božského napojení, klidu, míru, lásky. Uvědomují si existenci čehosi mezi nebem a zemí, cítí propojení. Vnímají proudící energii (teplo, brnění) v těle, žasnou nad svým tolik moudrým nástrojem, který ukazuje cesty napětí a následného uvolnění, propojenosti zablokovaných míst. Toto uvědomění je moc důležité :-). Mnoho z vás zažilo “vypnutí mozku”, při kterém jste prožívali cosi euforického, nádherného a nebyli schopni mluvit. Mnoho z Vás už je dnes, v této transformační době, schopno vnímat při terapii své astrální tělo, což je pro Vás zajímavým spirituálním přínosem :-). Klienti odchází v krásné euforii, plně rozzářeni, resp. září :-). Někteří klienti, kteří jsou spirituálně připraveni, prožívají mimosmyslové vnímání, mají vize, vnímají světelné láskyplné bytosti, vnímají barvy, přirozeným způsobem se jim otevírají čakry (6. i 7. čakra). Děti jsou velmi čistými senzitivními bytostmi, nejsou ještě tolik zaneseny těžkými energiemi, proto léčivou energii cítí intenzivněji. Často na mě vykulí jejich moudrá kukadla a řeknou: “Vy léčíte láskou”. Po terapii kladou rodičům zajímavé hluboké spirituální otázky…  

Po terapii je nutné zvýšit pitný režim na 3 litry/den. Dochází k detoxikaci, vylučování starých toxinů. To se může projevovat tmavou močí, potivostí, únavou. Může se projevit bolest léčeného místa. V tu chvíli se na mě můžete, obrátit a zklidníme bolavé místo “na dálku”. Ale málokdo z Vás takový těžší detox prožívá, spíše jste dlouhodoběji uvolněni, vysmátí .. 🙂

Léčení na dálku –  nezáleží, jestli jste na konci světa nebo kilometr od mne:-) Léčení dospělých trvá cca 20 – 25 min, u dětí max 15 min. Po každé terapii konzultuji léčbu a Vaše pocity telefonicky či emajlem. K léčení na dálku mi postačí jméno a příjmení z OP, datum narození, adresa, kde se právě nacházíte. Prožitky bývají podobné jako při léčení u mne na lehátku.

NELÉČÍM KUŘÁKY

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s