Transformační léčebná terapie

IMG_0825Z jakého důvodu nazývám terapii Transformační léčebnou terapií?  Léčím Vás, Energeticky Čistím, Transformuji, Průvodcuji a Učím

Dobře všichni víme, že nemoc začíná v naší duši. Pokud má člověk špatný cíl, charakter či náhled na svět, nevyhnutelně to vede k fyzickým nemocem. Pokud člověk nezmění svůj charakter, pokud se nezmění jeho náhled na svět, je jeho fyzické uzdravení dočasné. Léčení fyzického těla je jen odsouvání problému do budoucnosti. To znamená nastoupit vědomou cestu k vlastní proměně. Výsledkem je plnohodnotné zdraví, láska, svoboda, vnitřní pocit blaženosti, míru a Jednoty.                                                                                     A to určitě stojí za to 🙂

Při terapii léčím láskyplnou energií a slovem, intuitivně naciťuji veškerou nerovnováhu ve Vašem těle. Naciťuji se až do morku kostí, svalů, orgánů, tkání, lymfy, buněk, krve. Léčím Vaše oči, sluch, pracuji s nerovnováhou hemisfér (úspěchy zaznamenávám u klientů s různými psychickými poruchami), dávám do pořádku celý pohybový aparát, disbalanci svalů, pracuji s Vaší emocionální nerovnováhou, s čakerním systémem a zároveň pracuji na pročištění všech Vašich těl, aury :-). Učím Vás vnímat své tělo, pracovat s ním, pracovat s dechem a uvolňováním zátěží, traumat uložených v těle

Těla se dotýkám skrze oblečení nebo několik cm nad tělem

Při práci s dětmi kladu veliký důraz na spolupráci rodičů ve smyslu práce na sobě samém jako rodič. Pochopením svých vlastních postojů vůči vlastním dětem a ochotě změnit destruktivní postoje. Děti jsou velmi senzitivní bytosti, veškeré negace z nás doslova a do písmene nasávají. To je důležité si uvědomit, uvědomit si zodpovědnost za naše děti a býti jim na jejich cestě spíše zkušeným Společníkem.. Bez tohoto přístupu rodičů, bohužel, děti neléčím. Při terapii není zapotřebí, aby byl rodič přítomen

K terapii používám nejčistší esenciální oleje na světě – Young living, které aplikuji přímo na pokožku či klient inhaluje během terapie difuzérem v místnosti. Výběr oleje vybírám intuitivně pro klienta. Esenciální oleje YL zahrnují vibrační frekvence. Jejich používáním se frekvence dostává přímo do specifických orgánů, limbického sytému mozku. Mají schopnost pronikat buněčnými membránami, krví a tkáněmi léčit během několika málo minut

Léčím na masážním lehátku, pod léčivou kuželovou pyramidou, která působí na regeneraci poškozených orgánů, oblasti páteřní, kloubní, plicní a břišní dutinu. Léčení propojuji s příjemnou hudbou nebo také úplným tichem :-). Děti milují zvířátka, delfínky, živou přírodu a tak hudbu propojujeme i uklidňujícím videem

 

Před i po každé terapii vibračně čistím místnost a prosycuji energií ze Světla a Lásky

Čas terapie: nelze, aby klient ke mně přišel s vymezením choroby a času. Uvědomme si, prosím, propojenost všech funkcí našeho těla, mysli, duše (fyzické, psychické, duševní, duchovní, morální nastavení, duchovní příčiny/následky..). U dospělých trvá první terapie většinou 1 – 2 hodiny. Následné terapie se časově přirozeně zkracují. U dětí je terapie kratší, dle věku, max 1 hodinu. Terapii ukončím, až když vnímám, že jsem pro klienta učinila maximum

Četnost terapií: harmonie Vašeho těla, mysli, duše může být otázka jedné terapie, dvou terapií nebo více terapií. Po první terapii cítí klienti značnou úlevu psychickou i fyzickou. Rozhodnutí o četnosti terapií závisí vždy na rozhodnutí klienta. Já pouze doporučuji 🙂

Co léčím: co v těle najdu. Pokud je shůry dovoleno Vám pomoci, pomohu Vám

Projevy: většina mých klientů prožívá spontánní vyplavování hormonu štěstí (dlouho se řechtají a neví čemu), může docházet i ke zdravému vyplavování emocí, jakými je očistný pláč. Klienti prožívají pocit božského napojení, klidu, míru, lásky. Uvědomují si existenci čehosi mezi nebem a zemí, cítí láskyplné propojení. Vnímají proudící energii (teplo, brnění) v těle, žasnou nad svým tolik moudrým nástrojem – tělem, který ukazuje cesty napětí a následného uvolnění, propojenosti zablokovaných míst atd. Toto uvědomění je moc důležité :-). Klienti odchází v krásné euforii, plně rozzářeni, resp. září :-). To znamená, odchází ve své přirozenosti :-). Někteří klienti, kteří jsou spirituálně připraveni, prožívají mimosmyslové vnímání, mají vize, vnímají světelné láskyplné bytosti, vnímají barvy, přirozeným způsobem se jim otevírají čakry (6. i 7. čakra). Děti jsou velmi čistými senzitivními bytostmi, nejsou ještě tolik zaneseny těžkými energiemi, proto léčivou energii cítí intenzivněji. Často na mě vykulí jejich moudrá kukadla a řeknou: “Vy léčíte láskou”

Po terapii je nutné zvýšit pitný režim na 3 litry/den. Dochází k detoxikaci, vylučování starých toxinů. To se může projevovat tmavou močí, potivostí, únavou. Může se projevit bolest léčeného místa. V tu chvíli se na mě můžete obrátit a zklidníme bolavé místo “na dálku”. Ale málokdo z Vás takový těžší detox prožívá, spíše jste dlouhodoběji uvolněni, vysmátí .. 🙂

Léčení na dálku léčení dospělých trvá cca 20 – 25 min, u dětí cca 15 min. Po každé terapii konzultuji léčbu a Vaše pocity telefonicky či emajlem. K léčení na dálku mi postačí jméno a příjmení z OP, datum narození, adresa, kde se právě nacházíte

Léčím všechny věkové kategorie

NELÉČÍM KUŘÁKY

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s